ฟรี

อบรม ภาษาอังกฤษ Phonics

เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา ได้เข้าร่วมการอบรมการสอน ภาษาอังกฤษ แบบ Phonics