ฟรี

เดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปณาลุกเสือแห่งชาติ

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยาได้เข้าร่วมขบวนสวนสนามวันสถาปณาลุกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม