ฟรี

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ทั่วไป 29 ม.ค. 64
2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทั่วไป 29 ม.ค. 64
3 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครุและนักเรียน (เต้นแอโรบิค) ทั่วไป 29 ม.ค. 64
4 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ทั่วไป 29 ม.ค. 64
5 โครงการโรงเรียนสุจริต ทั่วไป 29 ม.ค. 64
6 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ทั่วไป 29 ม.ค. 64
7 พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 29 ม.ค. 64
8 มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ทั่วไป 29 ม.ค. 64
9 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 29 ม.ค. 64
10 มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รอบที่ 3 นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ทั่วไป 29 ม.ค. 64
11 กิจกรรมวันลอยกระทง ทั่วไป 29 ม.ค. 64
12 เรียนรู้การเกี่ยวข้าว ทั่วไป 29 ม.ค. 64
13 ติดตามและประเมินผลส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ภาค 11 ทั่วไป 29 ม.ค. 64
14 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดพลัลพลา ทั่วไป 29 ม.ค. 64
15 กิจกรรมลด เลิก ใช้ ขยะพลาสติก โฟม ทั่วไป 29 ม.ค. 64
16 พิธีถวายราชสดุดี ?วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า? ทั่วไป 29 ม.ค. 64
17 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลบรรจุพระศพ พระครุสันติธรรมรส ทั่วไป 29 ม.ค. 64
18 แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสีบริจาครองเท้านักเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา ทั่วไป 29 ม.ค. 64
19 ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน ทั่วไป 29 ม.ค. 64
20 ประเมินการสอบอ่านออกยกชั้น ทั่วไป 29 ม.ค. 64
21 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลระดับดีมาก ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ทั่วไป 29 ม.ค. 64
22 สพฐ.มอบเกียรติบัตรด้านการร่วมมือในการประชาสัมพันธืข่าวสาร ทั่วไป 29 ม.ค. 64
23 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ศึกษาดูงานด้านนวัตกกรรมนักเรียนชั้นปฐมวัย ทั่วไป 29 ม.ค. 64
24 1 โรงเรียน 1 สิ่งแวดล้อม ทั่วไป 24 ก.ย. 63
25 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมส่งเสริม ทั่วไป 24 ก.ย. 63
26 มารตรการป้องกันโควิด ทั่วไป 27 มิ.ย. 63
27 การดำเนินงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั่วไป 27 มิ.ย. 63
28 การดำเนินงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั่วไป 27 มิ.ย. 63
29 การดำเนินงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั่วไป 27 มิ.ย. 63
30 การดำเนินงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั่วไป 27 มิ.ย. 63
31 การดำเนินงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั่วไป 27 มิ.ย. 63
32 การดำเนินงานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทั่วไป 27 มิ.ย. 63
33 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วไป 27 มิ.ย. 63
34 ศึกษาวิธีการสร้างบ้านดิน ทั่วไป 8 ส.ค. 62
35 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ทั่วไป 8 ส.ค. 62
36 กิจกรรมชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ทั่วไป 8 ส.ค. 62
37 อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Phonics ทั่วไป 2 ส.ค. 62
38 ประชุมกลุ่มเครือข่ายการนิเทศการจัดการศึกษา ทั่วไป 2 ส.ค. 62
39 ผอ.เขตพบเพื่อนครุ ทั่วไป 2 ส.ค. 62
40 เข้าแถวหน้าเสาธงโดยใช้กิจกรรม Brian Gym ตามโครงการจิตศึกษา ทั่วไป 18 ก.ค. 62
41 การสอนใช้นวัตกรรมภาษาธรรมชาติของชั้น อ.3 ทั่วไป 15 ก.ค. 62
42 ร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา อบต. ป่าชัน ทั่วไป 14 ก.ค. 62
43 พระอาจารย์มาสอนนักเรียนพร้อมกับพาสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทั่วไป 12 ก.ค. 62
44 กิจกรรม จิตศึกษา โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา ทั่วไป 11 ก.ค. 62
45 PLC กิจกรรมจิตศึกษา เพื่อทราบถึงปัญหาและกำหนดทิศทางการทำกิจกรรม ทั่วไป 11 ก.ค. 62
46 ซ้อมขบวนแห่เทียนพรรษา ทั่วไป 11 ก.ค. 62
47 มูลนิธิ C.D.E มอบหูฟัง และ ค่าพาหนะให้นักเรียนไปพบแพทย์ ทั่วไป 11 ก.ค. 62
48 กิจกรรม บริหารร่างกาย ตาม โครงการจิตศึกษา ทั่วไป 11 ก.ค. 62
49 กิจกรรม จิตศึกษา ชั้น อ.3 ทั่วไป 8 ก.ค. 62
50 กิจกรรม Brain Gym และ Body scan ท่านั่งก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย ทั่วไป 8 ก.ค. 62
51 กิจกรรม Brain Gym หน้าเสาธง ทั่วไป 5 ก.ค. 62
52 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ป่าชัน มาให้ความรู้การดูแลสุขภาพปากและฟัน ทั่วไป 4 ก.ค. 62
53 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ป่าชัน มาให้ความรู้การดูแลสุขภาพปากและฟัน ชั้น อ.3 ทั่วไป 4 ก.ค. 62
54 เดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปณาลุกเสือแห่งชาติ ทั่วไป 3 ก.ค. 62
55 ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน CDE ทั่วไป 3 ก.ค. 62
56 ซ้อมขบวนสวนสนามวันสถาปณาลุกเสือแห่งชาติ ทั่วไป 2 ก.ค. 62