ฟรี

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
ม.5 ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 31250
โทรศัพท์ 0621979435

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

...