ฟรี

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สาร นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563


วันที่ 27 มิถุนายน 2563 - รับชม : 22 ครั้ง