ฟรี
 • 60 2564.jpg

  โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ศึกษาดูงานด้านนวัตกกรรมนักเรียนชั้นปฐมวัย

 • 59 2564.jpg

  สพฐ.มอบเกียรติบัตรด้านการร่วมมือในการประชาสัมพันธืข่าวสาร

 • 56 2564 แก้.jpg

  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลระดับดีมาก ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

 • 55 2564.jpg

  ประเมินการสอบอ่านออกยกชั้น

 • 54 2564.jpg

  ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

 • 53 2564.jpg

  แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสีบริจาครองเท้านักเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

 • 52 2564.jpg

  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลบรรจุพระศพ พระครุสันติธรรมรส

 • 51 2563.jpg

  พิธีถวายราชสดุดี ?วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า?

 • 50 2563.jpg

  กิจกรรมลด เลิก ใช้ ขยะพลาสติก โฟม

 • 49 2563.jpg

  ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดพลัลพลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ผู้บริหาร